Generalforsamling 2020

ordinær generalforsamling

I Foreningen Vild med ORD

UDSÆTTELSE AF GENERALFORSAMLINGEN PGA. CORONA-SITUATIONEN

LIGE SÅ SNART DET ER MULIGT AT MØDES IGEN, INDKALDER VI TIL AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLING 2020

 

Dagsordenen er som følger:

 1. Valg af ordstyrer

 2. Bestyrelsens beretning, herunder evaluering af årets programmer

 3. Regnskab for det forløbne år

 4. Budget for det kommende år til godkendelse

 5. Dialog og idéudveksling til kommende arrangementer

 6. Forslag og ideer fra medlemmerne

 7. Fastsættelse af kontingent på forslag fra bestyrelsen

 8. Valg til bestyrelse

  1. På valg er

   1. Marianne Henriksen

   2. Hanne Lundgren

   3. Anne Neergaard

   4. Michelle Lyngsdal

 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

 10. Valg af revisor

 11. Eventuelt

 

Vel mødt

 

Venlig hilsen

Michelle Lyngsdal, formand