Generalforsamling 2022

ordinær generalforsamling

I Foreningen Vild med ORD

Der afholdes ordinær generalforsamling ONSDAG 27. april kl. 19.00 på Godsbanen, Vogn 1, Skovgårdsgade 3, 8000 Aarhus C

 

Dagsordenen er som følger:

 1. Valg af ordstyrer

 2. Bestyrelsens beretning, herunder evaluering af årets programmer

 3. Regnskab for det forløbne år

 4. Budget for det kommende år til godkendelse

 5. Dialog og idéudveksling til kommende arrangementer

 6. Forslag og ideer fra medlemmerne

 7. Fastsættelse af kontingent på forslag fra bestyrelsen

 8. Valg til bestyrelsen

 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

 10. Valg af revisor

 11. Eventuelt

 

Vel mødt

I forlængelse af generalforsamlingen vil vi gerne invitere til lidt mad og tale om temaet for Vild med ORDs Litteraturfestival 2023.

Af hensyn til forplejning er det nødvendigt med tilmelding til generalforsamlingen. Du henter din billet HER

 

Venlig hilsen

Marianne Henriksen, formand