Generalforsamling 2021

Indkaldelse til NY Generalforsamling 2021

Foreningen Vild med ORD indbyder hermed til ordinær generalforsamling:

8. juni kl. 19.00 på Elværket, Thorsvej 4, Åbyhøj. 

Adgang er naturligvis gratis, men du skal have en billet for at have adgang. Få din billet her 

 

Vi har desværre nødt til at afbryde den indkaldte generalforsamling, der var berammet 27. april online pga. for få fremmødte.

 

Dagsorden iflg. vedtægterne

 1. Valg af ordstyrer
 2. Bestyrelsens beretning, herunder evaluering af årets arrangementer
 3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Budget for det kommende år til godkendelse
 5. Dialog og ideudveksling om kommende arrangementer
 6. Forslag og ideer fra medlemmerne
 7. Fastsættelse af kontingent på forslag fra bestyrelsen.
 8. Valg til bestyrelse
  1. Rita Madsen (genopstiller)
  2. Rikke Søndborg Juhl (genopstiller)
  3. Michelle Lyngsdal (genopstiller ikke)
  4. Søren Fanø (genopstiller ikke)
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt