Organisationen

Formål

Vild med ORD er en forening, hvor alle med interesse for litteratur kan melde sig ind, for på den måde at deltage og støtte litterære aktiviteter i Aarhus og Region Midtjylland. Vild med ORD´s formål er at planlægge og gennemføre litterære aktiviteter i Aarhus, herunder en årlig litteraturfestival.

 

Virksomhedsgrundlag og generalforsamlinger

Vild med ORD arbejder i henhold til et virksomhedsgrundlag, indeholdende; Mission, Vision, Strategier og Værdier. Foreningens bestyrelse har det overordnede ansvar for, at foreningens aktiviteter og udvikling er i overensstemmelse med virksomhedsgrundlaget. Det er medlemmerne af Vild med ORD, der beslutter foreningens virksomhedsgrundlag, efter oplæg fra bestyrelsen.
Vild med ORD´s virksomhedsgrundlag sættes til dialog og justering på en generalforsamling minimum hver andet år. Generalforsamlingen er Vild med ORD´s øverste myndighed.

2019

Dagsorden til generalforsamling 1. april 2019

2018

Referat af generalforsamling 4. april 2018

Dagsorden til generalforsamling 4. april 2018

2017

Referat af generalforsamling 4. april 2017

Dagsorden for generalforsamling 4. april 2017

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges af foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling, jævnfør gældende vedtægter. Bestyrelsen består af syv medlemmer, som vælges af medlemmerne for to år ad gangen. Bestyrelsen vælger sin formand blandt bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen repræsenterer Vild med ORD udadtil, i forhold til samarbejdspartnere og medier.

Læs mere om vores bestyrelsesmedlemmer.

 

Arbejdsgrupperne

Arbejdsgruppernes opgaver og ansvar fastlægges med et kommissorium, som udarbejdes i samarbejde mellem den enkelte arbejdsgruppe og bestyrelsen, lige som bestyrelsen godkender den enkelte gruppes bemanding.

Arbejdsgruppernes koordinatorer refererer til bestyrelsen og deres primære opgaver er:

  • Programgruppen: Gruppen arbejder med sammensætning af litteraturfestivalens program, tager kontakt til forfattere og øvrige kunstnere. I arbejdet med programmet er der plads til kreativitet og nytænkning i formidlingen af litteratur.
  • Markedsføringsgruppen: Gruppen står for en bred vifte af opgaver indenfor markedsføring og eksponering af Vild med ORD, litteraturfestivalen og øvrige arrangementer. Gruppen arbejder med sociale medier, hjemmesiden, print, presse, annoncering og alt midtimellem.
  • Fondsgruppen: Gruppen er litteraturfestivalens økonomiske rygrad, der løbende året igennem arbejder med fundraising og på at søge de midler, der gør festivalen mulig.
  • Afviklingsgruppen: Gruppen står for alt det praktiske ved arrangementer ‒ at alle detaljerne kommer helt på plads. De sørger for, at der er mad og drikke til deltagerne, koordinerer de frivillige på selve arrangementsdagene og er altid forberedte på det mindste – hovedpinepiller eller en ekstra forlængerledning.

VEDTÆGTER

Læs om vores vedtægter.

Økonomi

Budget

Budget 2019

Budget 2018

Regnskaber

VMO Årsrapport 2018 Udkast

VMO Årsrapport 2017

VMO Årsrapport_2016

VMO Årsrapport 2015