Organisationen

Formål

Vild med ORD er en forening, hvor alle med interesse for litteratur kan melde sig ind, for på den måde at deltage og støtte litterære aktiviteter i Aarhus og Region Midtjylland. Vild med ORD´s formål er at planlægge og gennemføre litterære aktiviteter i Aarhus, herunder en årlig litteraturfestival.

 

Virksomhedsgrundlag og generalforsamlinger

Vild med ORD arbejder i henhold til et virksomhedsgrundlag, indeholdende; Mission, Vision, Strategier og Værdier. Foreningens bestyrelse har det overordnede ansvar for, at foreningens aktiviteter og udvikling er i overensstemmelse med virksomhedsgrundlaget. Det er medlemmerne af Vild med ORD, der beslutter foreningens virksomhedsgrundlag, efter oplæg fra bestyrelsen.
Vild med ORD´s virksomhedsgrundlag sættes til dialog og justering på en generalforsamling minimum hver andet år. Generalforsamlingen er Vild med ORD´s øverste myndighed.

2024

Referat af Vild med ORDs Generalforsamling 2024 + Årsrapport 2023 + Budget 2024 og Regnskab 2023

2023

Referat af Vild med ORDs Generalforsamling, 2023

2022

Referat af Vild med ORDs Generalforsamling, 2022

2021

Referat af Vild med ORDs Generalforsamling 2021

2020

Referat VMO Generalforsamling 2020

Dagsorden VMO Generalforsamling 2020

2019

Referat generalforsamling 2019

Dagsorden til generalforsamling 1. april 2019

2018

Referat af generalforsamling 4. april 2018

Dagsorden til generalforsamling 4. april 2018

2017

Referat af generalforsamling 4. april 2017

Dagsorden for generalforsamling 4. april 2017

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges af foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling, jævnfør gældende vedtægter. Bestyrelsen består af syv medlemmer, som vælges af medlemmerne for to år ad gangen. Bestyrelsen vælger sin formand blandt bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen repræsenterer Vild med ORD udadtil, i forhold til samarbejdspartnere og medier.

Læs mere om vores bestyrelsesmedlemmer.

 

VEDTÆGTER

Læs om vores vedtægter.

 

Økonomi

Budget

Budget Vild med ORD 2021

Budget 2020

Budget 2019

Budget 2018

Regnskaber

Regnskab 2022

Regnskab2021

Årsrapport 2020 (VMO)

VMO Årsrapport_2019

VMO Årsrapport 2018

VMO Årsrapport 2017

VMO Årsrapport_2016

VMO Årsrapport 2015