MISSION
Vild med ORD har som mission at:
– planlægge og gennemføre en række litterære arrangementer herunder en årlig litteraturfestival i Aarhus.
VISION
Den helt overordnede vision for Vild med ORD er, at:
– Vild med ORD bliver en betydende institution i kulturlivet i Aarhus og Region Midtjylland, og Vild med ORD bliver en væsentlig aktør for udfoldelse af litteratur, ord og tekst i kulturlivet i Aarhus og Region Midtjylland.
– Vild med ORD bliver attraktiv for forfattere, forlag, boghandlere og medier som en væsentlig aktør, der udfolder og profilerer litteratur, ord og tekst.
STRATEGIER
De strategier, der skal løfte visionen for Vild med ORD er, at:
– årligt gennemføre en række litterære arrangementer i Aarhus.
– Aarhus Litteraturfestival gennemføres over flere dage som et årligt sammenhængende arrangement
– der opbygges en stabil organisation, som kan føre Vild med ORD frem til at blive en betydende aktør.
– der etableres samarbejder med centrale interessenter i forhold til Vild med ORDs mission og vision.
– Vild med ORD udvikler sig økonomisk til at have et perspektiv på 2 – 3 år.
– Vild med ORD har et fast samarbejde med bibliotekerne i Aarhus kommune og vil styrke dette i de kommende år.
VÆRDIER
De værdier der skal kendetegne arbejdet og det at være en del af Vild med ORD er:
– engagement og vilje.
– høj grad af frivillighed.
– dialog og parathed til at involvere sig.
– delegering af opgaver og klarhed på roller.
– og det skal være sjovt at være med!