FORMÅL

Vild med ORD er en forening, hvor alle med interesse for litteratur kan melde sig ind, for på den måde at deltage og støtte litterære aktiviteter i Aarhus og Region Midtjylland. Vild med ORD´s formål er at planlægge og gennemføre litterære aktiviteter i Aarhus, herunder en årlig litteraturfestival.
VIRKSOMHEDSGRUNDLAG OG GENERALFORSAMLINGER

Vild med ORD arbejder i henhold til et virksomhedsgrundlag, indeholdende; Mission, Vision, Strategier og Værdier. Foreningens bestyrelse har det overordnede ansvar for, at foreningens aktiviteter og udvikling er i overensstemmelse med virksomhedsgrundlaget. Det er medlemmerne af Vild med ORD, der beslutter foreningens virksomhedsgrundlag, efter oplæg fra bestyrelsen.
Vild med ORD´s virksomhedsgrundlag sættes til dialog og justering på en generalforsamling minimum hver andet år. Generalforsamlingen er Vild med ORD´s øverste myndighed.
Ud over generalforsamlingen afholdes der årligt 2 – 4 medlemsmøder, hvor der på dagsordenen er:
1. Velkomst og introduktion ved bestyrelsesformanden
2. Ideudveksling, dialog og gensidig inspiration om aktiviteterne i Vild med ORD, gennemførte og kommende
3. Eventuelt
BESTYRELSEN

 Bestyrelsen vælges af foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling, jævnfør gældende vedtægter. Af bestyrelsens i alt 9 medlemmer kan indtil 5 være eksterne ressourcepersoner med særlige forudsætninger, eller som repræsenterer centrale samarbejdspartnere for Vild med ORD´s aktiviteter og udvikling. Bestyrelsen vælger sin formand blandt bestyrelsens medlemmer. Eksempler på mulige eksterne medlemmer af bestyrelsen er repræsentanter for:
  • Kulturforvaltningen
  • Boghandlerne
  • Bibliotekerne / Skoleforvaltningen
  • Forlag
  • Institutioner med fokus på litteratur (Testrup Højskole med flere)
  • Forfatterne
Bestyrelsen repræsenterer Vild med ORD udadtil, i forhold til samarbejdspartener og medier.
ARBEJDSGRUPPERNE

Arbejdsgruppernes opgaver og ansvar fastlægges med et kommissorium, som udarbejdes i samarbejde mellem den enkelte arbejdsgruppe og bestyrelsen, lige som bestyrelsen godkender den enkelte gruppes bemanding. Hver enkelt arbejdsgruppe udpeger en koordinator, som har ansvaret for at gruppen løser sine opgaver.
Arbejdsgruppernes koordinatorer refererer til bestyrelsen og deres primære opgaver er:
  • Program- og forfattergruppen: at udforme et program, og indgå aftaler med forfattere og moderatorer efter de retningslinjer, som bestyrelsen har udstukket
  • Kommunikation og markedsføring: at forestå ekstern kommunikation og markedsføring, herunder via elektroniske medier
  • Indretning og teknik, stande og forlag: at forestå den fysiske indretning af aktiviteterne, herunder forestå kontakt til forlag og andre udstillere
  • Andre arbejdsgrupper kan etableres efter behov, med egne opgaver og ansvar