Vild med ORD tager løbende imod praktikanter i virksomheds- og studiepraktik.

Vild med ORD er en forening med over 300 medlemmer, hvoraf omkring 30 personer deltager aktivt i de forskellige arbejdsgrupper. Ud over Aarhus Litteraturfestival gennemfører vi hen over året en række større og mindre litteraturarrangementer. Derfor har vi altid brug for ekstra hjælp, da vi har ambitioner om at udvikle Vild med ORD, så festivalen bliver international, og så foreningen finder sin egen position som attraktiv kulturinstitution i Aarhus, Region Midtjylland og i landet som helhed.
Som virksomheds- eller studiepraktikant er der mulighed for, at man med initiativ og gåpåmod kan arbejde både selvstændigt og som en del af et passioneret fællesskab. Som praktikant vil du komme til at arbejde sammen med projektlederen, som har til opgave at koordinere og assistere bestyrelsen og de forskellige arbejdsgrupper, der udfører det praktiske arbejde.
Dermed får du opgaver inden for:
● Programlægning og praktisk tilrettelægning af litteraturfestivalen og øvrige litterære aktiviteter.
● Kontakt til forfattere, myndigheder og andre samarbejdspartnere.
● Opgaver vedrørende kommunikation og markedsføring.
● Opgaver med fundraising og økonomi.
● Diverse administrative ad hoc-opgaver.
Dit kontor vil være i de kreative rammer på Projektdækket i Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C.
Vi forventer, at du har et rimeligt godt kendskab til IT og sociale medier.
Vi prioriterer en praktikant, der er i sidste del af sit studie eller færdiguddannet, og som er interesseret i litteratur uden nødvendigvis at være bognørd.
Yderligere oplysninger kan fås hos: projektleder Jørgen Jørgensen, 3027 1129 eller formand Marie Meldgaard, 4117 5695.
Send din ansøgning og CV til post@vildmedord.dk